Skip to content

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ενός (1) οχήματος Ειδικού Σκοπού, τύπου SUV, με κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου κυβισμού 900 – 1600 cc, μετάδοσης κίνησης σε τέσσερις ή δύο τροχούς (4Χ4 ή 4Χ2), με πρόσθετο εξοπλισμό για τις ανάγκες του Δασαρχείου Κιλκίς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ενός (1) οχήματος Ειδικού Σκοπού, τύπου SUV, με κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου κυβισμού 900 – 1600  cc,  μετάδοσης κίνησης σε τέσσερις ή δύο τροχούς (4Χ4 ή 4Χ2), με πρόσθετο εξοπλισμό για τις ανάγκες του Δασαρχείου Κιλκίς με απευθείας ανάθεση  σύμφωνα με το αρθ. 118 του Ν. 4412/2016 και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΠΑΑ 2014-2020 CLLD/LEADER.

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 22.514,18 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (18.156,60 € άνευ Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή µε νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικώς, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, από την 14η -03-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 π.μ. μέχρι την 18η -03-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.
Οι προσφορές πρωτοκολλώνται στην έδρα του Δασαρχείου Κιλκίς οδός: 21ης Ιουνίου 207, 3ος όροφος, Τ.Κ.61100 το αργότερο μέχρι και την καταληκτική ημέρα υποβολής προσφορών που αναφέρεται στην παρούσα.
Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη και επιστρέφεται.
Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας.
Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των προσφορών.
Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:00 έως 15:00) στο τηλέφωνο 2341022400 (αρμόδιοι υπάλληλοι Γεώργιος Καγιάννης και Γεώργιος Ράλλης).

 

Skip to content