Skip to content

Περιβάλλον/Χωρικός Σχεδιασμός

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’) αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α2 (ΑΕΠΟ) του άρθρου 1 του ως άνω νόμου των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Αν. Μακεδονίας-Θράκης  είναι η  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, ενώ η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται με απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ.

Δείτε περισσότερα…

Οι Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδιες μεταξύ άλλων για την εξειδίκευση των γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών στα θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού οικιστικής πολιτικής και κατοικίας, καθώς και οικονομικού και κτιριοδομικού κανονισμού, το συντονισμό της υλοποίησης των προγραμμάτων εκτέλεσης έργων που προβλέπονται από τα γενικά πολεοδομικά σχέδια (ΓΠΣ) και τις πολεοδομικές μελέτες.

Δείτε περισσότερα…

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης παραπέμπει πλήθος υποθέσεων που αφορούν  τη λήψη μέτρων για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ποιότητας αυτού σε ανεξάρτητα συλλογικά όργανα της Διοίκησης όπως τα Συμβούλια  Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων και τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής τα οποία συγκροτούνται με αποφάσεις του Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ.

Δείτε περισσότερα…

Skip to content