Skip to content
Δράσεις Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Κεντρικής Μακεδονίας

Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) της Α.Δ.Μ.-Θ. αναπτύσσει σημαντική δραστηριότητα στους ακόλουθους τομείς:

  • Συντήρηση – αναβάθμιση των υποδομών των Συνοριακών Σταθμών (Σ. Σ.),
  • Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης στον αιγιαλό και την παραλία, μέσω της υλοποίησης των αμετάκλητων αποφάσεων κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών και
  • Επισκευή και ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων αρμοδιότητας Α.Δ.Μ.-Θ.

δράσεις που περιλαμβάνονται στις υλοποιημένες αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Κεντρικής Μακεδονίας (Τ.Τ.Υ. K.M.) της ΔΤΕ.

Σε μια προσπάθεια ευθυγράμμισης των εγκαταστάσεων των Σ. Σ. με τις προδιαγραφές του κεκτημένου Σένγκεν, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί κατά το δυνατό η πραγματοποίηση σωστών διασυνοριακών ελέγχων, υλοποιούνται επεμβάσεις επέκτασης ή βελτίωσης των εκεί υπαρχόντων κτιριακών υποδομών, ενώ ταυτόχρονα συντάσσονται οι προδιαγραφές για τον εφοδιασμό τους με νέο, πιο ευέλικτο, σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Άποψη προς το Σ. Σ. Καστανέων (λωρίδα εξόδου). Διακρίνουμε το νέο μεταλλικό υπόστεγο μπροστά από το υφιστάμενο κτίριο.

Δείτε περισσότερα…

Συνοριακοί Σταθμοί

Με σκοπό την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στη ζώνη του αιγιαλού και της παραλίας η ΔΤΕ της Α.Δ.Μ.-Θ. υλοποιεί αμετάκλητα πρωτόκολλα κατεδάφισης για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης στον αιγιαλό και την παραλία.

Μέσω εργολαβιών χρηματοδοτούμενων από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με διατιθέμενα μηχανικά μέσα και εξειδικευμένο προσωπικό των ΟΤΑ ή άλλοτε αξιοποιώντας την εκδήλωση ενδιαφέροντος από πολίτες για τη διάθεση των απαιτούμενων πόρων -δυνάμει των κείμενων διατάξεων και των κατ’ εξουσιοδότησή τους πράξεων- η ΔΤΕ αποδίδει, κατά το μέγιστο δυνατό, καταπατημένες εκτάσεις σε κοινή χρήση.

Αυθαίρετες κατασκευές στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, πριν την κατεδάφιση (αριστερά) και κατά τις εργασίες απομάκρυνσης Α.Ε.Κ.Κ. (δεξιά).

Προς ικανοποίηση νέων κτιριακών αναγκών της Α.Δ.Μ.-Θ., για την εκ νέου στέγαση υπηρεσιών ή τη βελτιστοποίηση των συνθηκών ήδη λειτουργούντων κτιρίων, εκτελούνται, μέσω του Τ.Τ.Υ. K.M., έπειτα από σχετική πρόσκληση της Διεύθυνσης Οικονομικού, εργασίες επισκευής και ανακαίνισης σε κτίρια υπηρεσιών της. Επισκευαστικά έργα εκτελούνται και σε κτίρια αρμοδιότητας της Α.Δ.Μ.-Θ. με τήρηση των κείμενων διατάξεων.

Επιπλέον αυτών, στις αρμοδιότητες του Τ.Τ.Υ. K.M. της ΔΤΕ εντάσσεται και η σύνταξη εισηγήσεων για την ανάθεση αρμοδιότητας σε ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού – κατά περίπτωση – με πράξη του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.-Θ., για τη μελέτη, ανάθεση και εκτέλεση έργων διευθέτησης/αντιπλημμυρικής προστασίας και εργασιών συντήρησης υδατορεμάτων κατά το άρθρο 7 του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94Α 14) «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις ρεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

Για το υλοποιημένο από τη ΔΤΕ έργο δείτε περισσότερα…

Απολογισμός Δράσης Α.Δ.Μ.-Θ. έτους 2019
Απολογισμός Δράσης Α.Δ.Μ.-Θ. έτους 2018
Skip to content