Skip to content

Συμβούλια Πολεοδομικού Ενδιαφέροντος

Σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167 Α’) και άρθρο 60 του Ν. 4643/2019 (ΦΕΚ 193 Α’) συγκροτούνται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) υπό το διακριτικό τίτλο (Α) και (Β).

Ο τρόπος συγκρότησης καθώς και οι αρμοδιότητες των ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., οι οποίες επιτελούν ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ρόλο και οι υποθέσεις που εξετάζουν άπτονται του συνόλου σχεδόν των δραστηριοτήτων μας, αναφέρονται στα άρθρα των νόμων τα οποία και σας επισυνάπτουμε.

Ως παράδειγμα του σοβαρού τους ρόλου θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την περίπτωση του α. 46 του Ν. 4495/2017 όπου ρητά αναφέρεται ότι σε περιπτώσεις κατά πορισμάτων των Ελεγκτών Δόμησης, η απόφαση των ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. είναι οριστική σε τυχόν προσφυγή που έχει προηγηθεί.

Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Α (ΣΥΠΟΘΑ Α)

Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Α

(ΣΥΠΟΘΑ Α) 

Τα ΣΥΠΟΘΑ Α αποτελούν ανεξάρτητα, συλλογικά όργανα της διοίκησης. Η συγκρότησή τους πραγματοποιείται με Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 20 του Ν.4495/17. Οι αρμοδιότητές τους περιγράφονται στην παρ. α του άρθρου 21 του Ν.4495/17 και μεταβατικά ασκούν αρμοδιότητες των ΠΕΣΥΠΟΘΑ (εξέταση προσφυγών κατά πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων ΥΔΟΜ, κατά τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών ή αδειών δόμησης ή προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών, του άρθρου 23 του Ν.4495/17).

Οδηγίες και διευκρινήσεις για τα ΣΥΠΟΘΑ Α

  • Εγκ-4402/69/20 «Άσκηση αρμοδιοτήτων μεταβατικών διατάξεων Ν-4495/17 από ΣΥΠΟΘΑ Α και Β και ΣΑ»

ΣΥΠΟΘΑ Α Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΣΥΠΟΘΑ Α Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Β (ΣΥΠΟΘΑ Β)

Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Β

(ΣΥΠΟΘΑ Β)

 Τα ΣΥΠΟΘΑ Β αποτελούν ανεξάρτητα, συλλογικά όργανα της διοίκησης. Η συγκρότησή τους πραγματοποιείται με Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 20 του Ν.4495/17. Οι αρμοδιότητές τους περιγράφονται στην παρ.β του άρθρου 21 του Ν.4495/17. Μέχρι τη συγκρότηση των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων του άρθρου 17 του Ν.4495/17, οι αρμοδιότητες που αποδίδονται σε αυτές με την παρ.4 του ιδίου άρθρου, τις παρ.2 και παρ.3 του άρθρου 93, του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 99 και την παρ.10 του άρθρου 108 του ιδίου νόμου, ασκούνται από τα ΣΥΠΟΘΑ Β. 

Οδηγίες και διευκρινήσεις για τα ΣΥΠΟΘΑ Β

  • Εγκ-4402/69/20 «Άσκηση αρμοδιοτήτων μεταβατικών διατάξεων Ν-4495/17 από ΣΥΠΟΘΑ Α και Β και ΣΑ»

ΣΥΠΟΘΑ Β Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΣΥΠΟΘΑ Β Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ)

Συμβούλια Αρχιτεκτονικής

(ΣΑ) 

Τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής αποτελούν ανεξάρτητα, συλλογικά όργανα της διοίκησης. Η συγκρότησή τους πραγματοποιείται με Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 7 του Ν.4495/17. Οι αρμοδιότητές τους περιγράφονται στο άρθρο 7 του Ν.4495/17 και η λειτουργία τους ορίζεται στο άρθρο 11 του Ν.4495/17. Επίσης, ασκούν μεταβατικά επιπρόσθετες αρμοδιότητες σχετικά με τις υπαγωγές των αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων σε παραδοσιακούς οικισμούς και προστατευόμενες περιοχές του άρθρου 116 του Ν.4495/17. Η υποβολή των φακέλων  προς τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «e-Άδειες» του ΤΕΕ.

Οδηγίες και διευκρινήσεις για τα ΣΑ

  • Αποφ-11170/321/20 «Τεύχος Οδηγιών για τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής» (ΦΕΚ B’ 313/06.02.2020).
  • Εγκ-58132/623/20 «Διευκρινήσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής»
  • Εγκ-4402/69/20 «Άσκηση αρμοδιοτήτων μεταβατικών διατάξεων Ν-4495/17 από ΣΥΠΟΘΑ Α και Β και ΣΑ»

ΣΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΣΑ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Skip to content