Skip to content

ΑΔΜΘ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει στην Ελλάδα με Εθνική θεώρηση εισόδου (visa) τύπου D «Η.9 …ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ…», καταθέτουν αίτηση στην… Read More »ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Skip to content