Skip to content

Προκήρυξη Δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης ποσοστού 50% χώρου για τη λειτουργία κυλικείου στο κτίριο επί της οδού Στρωμνίτσης 53 στη Θεσσαλονίκη. (Τεύχος Διακήρυξης αρ. 6/23)

Δημόσιος ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός, για την εκμίσθωση ποσοστού 50% χώρου για τη λειτουργία κυλικείου στο κτίριο επί της οδού Στρωμνίτσης 53 στη Θεσσαλονίκη.

 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών : 17-11-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών: 21-11-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

 Η παρούσα θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».

 Η παρούσα διακήρυξη είναι διαθέσιμη και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.m-t.gov.gr (Ενότητα Ενημέρωση -> Διαγωνισμοί), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal καθώς και στο δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» : http://sites.diavgeia.gov.gr/admt/, κάνοντας αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑ.

 Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης,    Καθ. Ρωσίδη 11, Τ.Κ. 54655, Θεσσαλονίκη Ισόγειο – Αίθουσα συσκέψεων

 Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης αποτελεί η ανάδειξη πλειοδοτών εκμίσθωσης ποσοστού 50% χώρου για τη λειτουργία κυλικείου στο κτίριο επί της οδού Στρωμνίτσης 53 στη Θεσσαλονίκη.

Βάση καθορισμού του μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των διακοσίων είκοσι ευρώ (220,00 €).    Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη με δικαίωμα παράτασης ενός εξαμήνου.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα αυτό, ποσού 120,00 €.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια του νομίμου εκπροσώπου των διαγωνιζόμενων ή µε νόμιμα εξουσιοδοτημένο  πρόσωπο, οι οποίες πρωτοκολλούνται στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών της Α.Δ.Μ.-  Θ., Καθ. Ρωσσίδη 11, Τ.Κ. 54655 , Θεσ/νίκη, Γραφείο 7 (στο ισόγειο) το αργότερο     μέχρι και την καταληκτική ημέρα και ώρα κατάθεσης των προσφορών, δηλ. 17-11-2023, ημέρα Παρασκευή, και  ώρα 15:00 μ.μ.

Όλοι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να προσέλθουν στο κτήριο της οδού Στρωμνίτσης 53 της Α.Δ.Μ.-Θ. προκειμένου να διαμορφώσουν επιτόπου άποψη της κατάστασης και του χώρου που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εκμίσθωσης, κατόπιν επικοινωνίας με το Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων της Δ/νσης Οικονομικού της Α.Δ.Μ.-Θ. (email: tpdy@m-t.gov.gr, τηλ.:2313 309-151,443), όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ., αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού και τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, έως και έξι ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 – ΠΡΟΚ-ΔΙΑΚ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΗΣ

 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΕ ΕΠΕΞ ΜΟΡΦΗ

– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΕΞ ΜΟΡΦΗ

– ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Skip to content