Skip to content

Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) Εκσκαφέα – Φορτωτή (JCB) με ιπποδύναμη 80 ΡS και άνω για την συντήρηση δασικού οδικού δικτύου περιοχής Ευθύνης Δασαρχείου Σταυρούπολης, για το έτος 2021

Το Δασαρχείο Σταυρούπολης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την υποβολή προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) Εκσκαφέα – Φορτωτή (JCB) με ιπποδύναμη 80 ΡS και άνω για την συντήρηση δασικού οδικού δικτύου περιοχής Ευθύνης Δασαρχείου Σταυρούπολης, για το έτος 2021», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), και για ύψος δαπάνης μέχρι του ποσού των 7.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια του νόμιμου εκπροσώπου τους ή µε νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικώς, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, από την Τετάρτη, 1/09/2021 και ώρα 8:00 π.μ. μέχρι την Τρίτη, 7/09/2021 και ώρα 14:00 μ.μ.
Οι προσφορές πρωτοκολλώνται στην έδρα του Δασαρχείου Σταυρούπολης, Τ.Κ. 67062 Σταυρούπολη Ξάνθης, το αργότερο μέχρι και την καταληκτική ημέρα και ώρα υποβολής προσφορών.

Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη.
Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:00 – 15:00) στο τηλέφωνο 2542022218.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Skip to content