Skip to content

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την «Προμήθεια ενός (1) μηχανήματος plotter & scanner για την κάλυψη αναγκών του τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Καβάλας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Για τη συμμετοχή σε διαδικασία ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την «Προμήθεια ενός (1) μηχανήματος plotter & scanner με την κατάθεση τεχνικής και οικονομικής προσφοράς μέχρι την Τρίτη 16/11/2021 και ώρα 13:00 (λόγω του κατεπείγοντος του θέματος) στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Ν. Καβάλας, στο τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων ταχυδρομική διεύθυνση Τέρμα Αργυροκάστρου Τ.Κ. 65404.

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια ένα (1) μήνα από την υπογραφή της.

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο από την ημέρα υποβολής της και για εξήντα (60) ημέρες.

Οι προσφορές πρωτοκολλούνται στη Διεύθυνση Δασών Ν. Καβάλας, το αργότερο μέχρι και την καταληκτική ημέρα και ώρα υποβολής προσφορών που αναφέρεται στην παρούσα (Τρίτη, 16/11/2021 και ώρα 13:00 μ.μ.). Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη και επιστρέφεται.

Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει το αργότερο σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή µε νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικώς (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Ν. Καβάλας, στο τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων ταχυδρομική διεύθυνση Τέρμα Αργυροκάστρου Τ.Κ. 65404 από την Τρίτη 9/11/2021 και ώρα 11:00 π.μ. έως την Τρίτη, 16/11/2021 και ώρα 13:00 μ.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_PLOTTER_SCANNER_ΑΔΑΜ

Skip to content