ΑΔΜΘ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συλλογή, συσκευασία ωρίμων κώνων Χαλεπίου Πεύκης και Κουκουναριά. (ΠΑΡΑΤΑΣΗ 24-06-21, 10:00)

Το Δασαρχείο Πολυγύρου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους  να υποβάλλουν προσφορά, για την απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, της υπηρεσίας «Συλλογή, συσκευασία ωρίμων κώνων Χαλεπίου… Read More »ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συλλογή, συσκευασία ωρίμων κώνων Χαλεπίου Πεύκης και Κουκουναριά. (ΠΑΡΑΤΑΣΗ 24-06-21, 10:00)

Τεχνικός οδηγός αντιμετώπισης των συχνότερα διωκόμενων παραβάσεων κατά του Περιβάλλοντος στην Κρήτη

Ενημέρωση για την έκδοση νέου οδηγού με τίτλο «Τεχνικός οδηγός αντιμετώπισης των συχνότερα διωκόμενων παραβάσεων κατά του περιβάλλοντος στην Κρήτη» ο οποίος απευθύνεται κυρίως σε… Read More »Τεχνικός οδηγός αντιμετώπισης των συχνότερα διωκόμενων παραβάσεων κατά του Περιβάλλοντος στην Κρήτη

Πρόσκληση για την κατάθεση προσφοράς με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης βάσει του Ν. 4412/2016 για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Διοργάνωση Σεμιναρίων Εκπαίδευσης» που προβλέπεται στα παραδοτέα 4.7.2/4.7.4 του έργου με ακρωνύμιο “FLOODGUARD” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 18.951,61 € προ Φ.Π.Α. (ή 23.500,00€ με Φ.Π.Α. 24%)

Πρόσκληση για την κατάθεση προσφοράς με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης βάσει του Ν. 4412/2016 για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Διοργάνωση Σεμιναρίων Εκπαίδευσης»… Read More »Πρόσκληση για την κατάθεση προσφοράς με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης βάσει του Ν. 4412/2016 για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Διοργάνωση Σεμιναρίων Εκπαίδευσης» που προβλέπεται στα παραδοτέα 4.7.2/4.7.4 του έργου με ακρωνύμιο “FLOODGUARD” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 18.951,61 € προ Φ.Π.Α. (ή 23.500,00€ με Φ.Π.Α. 24%)

Ενημέρωση Για Εργοδότες Που Ενδιαφέρονται Για Μετάκληση Υ.Τ.Χ Για Απασχόληση Σε Αγροτικές Εργασίες Στον Ν. Θεσσαλονίκης

Ενημέρωση Για Εργοδότες Που Ενδιαφέρονται Για Μετάκληση Υ.Τ.Χ Για Απασχόληση Σε Αγροτικές Εργασίες Στον Ν. Θεσσαλονίκης ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σημαντική Ενημέρωση Εργοδοτών που έχουν προσλάβει Εποχιακούς Εργάτες Γης με την διαδικασία της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 90/01-05-2020).

Ενημέρωση Εργοδοτών που έχουν προσλάβει Εργάτες Γης με την διαδικασία της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 90/01-05-2020) όσον αφορά τους αριθμούς φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) για εποχιακούς εργάτες γης,… Read More »Σημαντική Ενημέρωση Εργοδοτών που έχουν προσλάβει Εποχιακούς Εργάτες Γης με την διαδικασία της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 90/01-05-2020).