ΑΔΜΘ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ γραπτού διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Παγκρατίου Ιβηρίτη Σαβράνη, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, που αφορά πτυχιούχο του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη: α) την από 25-05-1975 ιδιόγραφη διαθήκη του Παγκρατίου Ιβηρίτη Σαβράνη β) τις διατάξεις των άρθρων 38, 47, 56… Read More »ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ γραπτού διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Παγκρατίου Ιβηρίτη Σαβράνη, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, που αφορά πτυχιούχο του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ χορήγησης – κατόπιν επιλογής –δύο (2) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Αναστασίου Αναστασιάδη», για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σε πτυχιούχους του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη: α) την από 19/03/1973 ιδιόγραφη διαθήκη του Αναστασίου Αναστασιάδη β)… Read More »ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ χορήγησης – κατόπιν επιλογής –δύο (2) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Αναστασίου Αναστασιάδη», για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σε πτυχιούχους του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ χορήγησης – κατόπιν επιλογής –μίας (1) υποτροφίας, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, που αφορά πτυχιούχους των Τμημάτων Γεωπονίας και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές), στα μεταπτυχιακά προγράμματα των Τμημάτων Γεωπονίας και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, με αντικείμενο σχετιζόμενο με την Γεωπονοδασολογική Επιστήμη

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη: α) την από 3/11/1980 ιδιόγραφη διαθήκη του Κωνσταντίνου Λαζαρίδη β)… Read More »ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ χορήγησης – κατόπιν επιλογής –μίας (1) υποτροφίας, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, που αφορά πτυχιούχους των Τμημάτων Γεωπονίας και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές), στα μεταπτυχιακά προγράμματα των Τμημάτων Γεωπονίας και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, με αντικείμενο σχετιζόμενο με την Γεωπονοδασολογική Επιστήμη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση βοηθητικής εργασίας μελέτης διαχείρισης Δασαρχείου Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση βοηθητικής εργασίας μελέτης με τίτλο: «Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος σε συμπλέγματα με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών,… Read More »Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση βοηθητικής εργασίας μελέτης διαχείρισης Δασαρχείου Καβάλας