ΑΔΜΘ

Πρόσκληση για την κατάθεση προσφορών για την στελέχωση και παροχή υποστηρικτικών εργασιών του ΣΥΑΔΧ της Δ/νσης Δασών Ημαθίας.

Πρόσκληση για την κατάθεση προσφορών για την στελέχωση και παροχή υποστηρικτικών εργασιών του ΣΥΑΔΧ της Δ/νσης Δασών Ημαθίας. prosklisi_teyxi_prosforas oikonomiki_prosfora ΤΕΥΔ-ΣΥΑΔΧ ΗΜΘΙΑΣ

Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου Γρηγοράκη Πρόδρομου

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 14842/23.12.2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) στην επιχείρηση λιανικής και χονδρικής… Read More »Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου Γρηγοράκη Πρόδρομου

Ανακοίνωση 21-12-2020 : Πρόβλημα επικοινωνίας σε υπηρεσίες Α.Δ.Μ-Θ στην Καβάλα και στη Θάσο

[24-12-2020] Αποκατάσταση στο Δασαρχείο Θάσου Σας γνωρίζουμε ότι από 21.12.2020 λόγω τεχνικής βλάβης του ΟΤΕ είναι αδύνατη η επικοινωνία σε υπηρεσίες ΑΔΜΘ στην Καβάλα και… Read More »Ανακοίνωση 21-12-2020 : Πρόβλημα επικοινωνίας σε υπηρεσίες Α.Δ.Μ-Θ στην Καβάλα και στη Θάσο

Λειτουργία της Δ/νσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης στα πλαίσια των έκτακτων μέτρων πρόληψης διασποράς COVID-19 μέχρι την 07/01/2021

Κατόπιν της αριθμ. 76629 (ΦΕΚ 5255/29-11-2020) απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού σας… Read More »Λειτουργία της Δ/νσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης στα πλαίσια των έκτακτων μέτρων πρόληψης διασποράς COVID-19 μέχρι την 07/01/2021