ΑΔΜΘ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες « Λειτουργία Εκτροφείου θηραμάτων Χρυσοπηγής Σερρών έτους 2021 ».

Η  Αναπληρώτρια προϊσταμένη  του ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σύμφωνα με το άρθρο, 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την υποβολή προσφοράς για την ανάδειξη… Read More »Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες « Λειτουργία Εκτροφείου θηραμάτων Χρυσοπηγής Σερρών έτους 2021 ».

Κατασκευή οχετών στην περιοχή εκτροφείου Κίρκης

Το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου:  « Κατασκευή οχετών στην… Read More »Κατασκευή οχετών στην περιοχή εκτροφείου Κίρκης