Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση βοηθητικής εργασίας μελέτης διαχείρισης Δασαρχείου Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση βοηθητικής εργασίας μελέτης με τίτλο: «Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος σε συμπλέγματα με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών, μελέτες αντιπυρικής προστασίας και μελέτες ανάπτυξης και προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Καβάλας περιόδου 2020-2021- Υπολογισμός ογκομετρικών και προσαυξητικών δεδομένων, κατάρτιση Φύλλων Περιγραφής και μαζοπινάκων στο Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα Ελαφοχωρίου – Πλαταμώνα – Διποτάμου – Δυσβάτου»

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΚΗΜΔΗΣ