Skip to content

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή εγγράφων προσφορών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως και την κύρωση τος, καθώς και της τήρησή τους στην περιοχή αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Ν. Καβάλας (στελέχωσης-λειτουργίας του ΣΥΑΔΧ της ΠΕ Καβάλας»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή εγγράφων προσφορών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή τους, καθώς και της τήρησή τους στην περιοχή αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Ν. Καβάλας (στελέχωσης-λειτουργίας του ΣΥΑΔΧ της ΠΕ Καβάλας (CPV: 38221000-0))»

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει την προσφορά του στα γραφεία της υπηρεσίας μας, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 2/11/2021 και ώρα 10:00μ.μ (λόγω του κατεπείγοντος του θέματος).

Η οικονομική προσφορά κατατίθεται με το σύστημα υποβολής προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί της προεκτιμώμενης αμοιβής και για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 24.800,00€ με ΦΠΑ (το ποσοστό έκπτωσης (θετικό), το οποίο μπορεί και εκφράζεται μέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο).

Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται στη Διαύγεια, καταχωρείται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας, προς δημοσιοποίηση της διαδικασίας και ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (20.000,00 € άνευ Φ.Π.Α.) η οποία και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου

Η υπηρεσία θα παρασχεθεί στο τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Δ/νσης Δασών Καβάλας (Ταχ. Δ/νση Τέρμα Αργυροκάστρου, Τ.Κ. 65404, Καβάλα, email:ddas-kav@damt.gov.gr, Τηλ. 2313309973).

 

Skip to content