Skip to content

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ Σ.Ε.Ε. ΟΡΜΕΝΙΟΥ»

Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΜ-Θ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά για την απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’), για τη σύνταξη της μελέτης του θέματος (CPV: 71320000-7,71335000-5) προϋπολογισμού 27.180,81 € με Φ.Π.Α. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:00. Οι οικονομικές προσφορές, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα,  κατατίθενται στην έδρα μας, στην οδό Στρωμνίτσης 53 στη Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54248, στη γραμματεία της ΔΤΕ (γραφείο 103Β τηλ. 2313 309218/9135) είτε αυτοπροσώπως, είτε με ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στην Υπηρεσία μας ως την παραπάνω ημέρα και ώρα.

-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

-ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

Skip to content