Μεταφορά ακυρωμένων ραντεβού που αφορούν ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ – Δ.Α.Μ. Θεσσαλονίκης