Υποτροφίες Ιδρύματος Στεφάνου Αθ. Κοτσιάνου & Καίτης Στεφ. Κοτσιάνου

Χορήγηση έξι (6) χρηματικών βραβείων σε μαθητές Γυμνασίων – Λυκείων της Χαλκιδικής