Εκμίσθωση Ακινήτου Επιτροπείας Εκτελεστών της Διαθήκης Ιωσήφ Νισσίμ

Εκμίσθωση διαμερίσματος στον δεύτερο (2ο) όροφο επί της συμβολής των οδών Λεωφόρος Νίκης, Αγίας Σοφίας και Προξένου Κορομηλά επιφανείας 172,17 τμ εκ της Επιτροπείας Εκτελεστών της διαθήκης Ιωσήφ Νισσίμ