Skip to content

Ανακοίνωση Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νομού Θεσσαλονίκης Α.Δ.Μ.Θ. για απασχόληση στην αγροτική εποχική οικονομία

30/7/2020

ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε συνέχεια δημοσίευσης του ν.4711/2020 ( ΦΕΚ 145/α/29-7-2020) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΜΕΧΡΙ 31-12-2020 υποβολής αίτησης για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία.

Εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4251/2014 (Α’ 80), δύναται να υποβάλλει, μέχρι τις 31-12-2020, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, προκειμένου να τον μετακαλέσει για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία.

Η αίτηση, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία και η ιθαγένεια του προς απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας, αποστέλλεται είτε μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συνοδεύεται από:

α) Έντυπο αίτησης για εποχιακή απασχόληση υπηκόων τρίτης χώρας με αναγραφή οπωσδήποτε των παρακάτω στοιχείων:

ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ – ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ – ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ  ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΑΥΤΟΥ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

β) Παράβολο (κωδ. 2113) και αποδεικτικό καταβολής του, ύψους εκατό (100) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται,

γ) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι:

βα) θα απασχολήσει τον συγκεκριμένο πολίτη τρίτης χώρας για περίοδο απασχόλησης είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία εισόδου στην ελληνική επικράτεια,

ββ) θα καταβάλει το σύνολο των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών,

βγ) θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212),

βδ) θα εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών του όπως αυτές απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τη σύναψη σύμβασης εργασίας, την οποία, λόγω έκτακτων αναγκών, αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσής του θα παρέχει επαρκές κατάλυμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

δ) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση εκτροφής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160) ή βεβαίωση από το αρμόδιο  τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχου των Δ/νσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου θα ορίζεται η αντιστοιχία καλ/μης έκτασης ή αριθμού ζώων ανά εργαζόμενο

ε) Φωτοτυπία του Διαβατηρίου του εργάτη υπηκόου τρίτης χώρας (με το πατρώνυμο απαραίτητα)

στ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του εργοδότη

Σημειώνεται ότι η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη θα πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής του και μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο παρακάτω email :  dam-1@damt.gov.gr

ή με συστημένη αποστολή μέσω ταχυδρομείου ή μέσω courier στην διεύθυνση:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ 1

54655 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γραφείο 206

Ανακοίνωση

Skip to content