Skip to content

Προστασία από τη διάβρωση δασικών οδών Γ’ κατηγορίας του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης με κατασκευή ιρλανδικών διαβάσεων

Το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «Προστασία από τη διάβρωση δασικών οδών Γ’ κατηγορίας του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης με κατασκευή ιρλανδικών διαβάσεων» (CPV: 45234140-9) με το σύστημα προσφοράς επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την σχετική τεχνική έκθεση του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης που εγκρίθηκε με την 23380/09-05-2019 απόφαση Δ/νσης Δασών Ν. Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ: ΩΚΣΞΟΡ1Υ-Χ9Τ), για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 17.716,65€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
1. Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΕ584 του ΠΔΕ έτους 2019, η κατανομή των πιστώσεων της οποίας ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 41732/23-07-2019 Απόφαση του Δ/ντή Δασών Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ: 6ΨΧΔΟΡ1Υ-ΝΘΧ), όπως συνεχίζονται το 2020 με την υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/16171/502/13-03-2020 Απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ: 6Φ994653Π8-Δ0Ψ) και με την υπ’ αριθμ. 14435/18-03-2020 Απόφαση του Δ/ντή Δασών Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ: 6ΨΞΝΟΡ1Υ-ΒΘΚ).
2. Το ποσό προσφοράς θα είναι σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ και θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως σε έντυπο που χορηγείται από την Υπηρεσία ηλεκτρονικά ή εντύπως. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020 και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
4. Aν για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι την μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και καταληκτική ημερομηνίας αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα www.damt.gov.gr. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.
6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δ/νση Δασών Θεσσαλονίκης.
Skip to content