Δικαιολογητικά Αδειών Διαμονής

Αθλητές – Προπονητές
Οικογενειακή επανένωση
Απορριπτική ΕΔΤΟ – Κριθέντες αλλογενείς
Δεύτερη γενιά, Σπουδές, Ερευνητές κτλ
Ειδική βεβαίωση
Εξαρτημένη εργασία
Επανέκδοση Άδειας Διαμονής
Επι μακρόν
ΚΥΑ Άδεις από ΕΛ.ΑΣ κτλ
Λειτουργοί γνωστών Θρησκειών
Ανεξάρτητη Οικονομική Δραστηριότητα
Επενδυτές
Εξαιρετικοί λόγοι
Εξαιρετικοί λόγοι – Γονείς Ανήλικων Ημεδαπών
Άσκηση Μοναχικού Βίου
Οικογένεια Έλληνα
Μέλη Οικογένειας ΥΤΧ
Οικονομικά ανεξάρτητα άτομα
Οικονομικά ανεξάρτητα άτομα από Σύνταξη
Σχολές Εκπαίδευσης Χειριστών
Χορήγηση δεκαετίας
Ανθρωπιστικοί Λόγοι