Πρόγραμμα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Νεοεισερχόμενων Δασεργατών Ημαθίας

Ανακοίνωση ημερομηνιών εκπαίδευσης και ονομάτων που θα συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Νεοεισερχόμενων Δασεργατών του Νομού Ημαθίας. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Φεβρουαρίου 2020, από 17 έως 28-02-2020. Αριθμός εκπαιδευομένων 9 με βεβαίωση αίτησης του ΔΑΣΕ Κουμαριάς.

Ανακοίνωση Διαύγεια