Skip to content

Μια ακόμη πρωτιά για την Α.Δ.Μ-Θ.: Έρχεται ο “Ψηφιακός Δημόσιος Υπάλληλος” στις Υπηρεσίες Μετανάστευσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Είναι γνωστό, ύστερα από πρωτοβουλία του αρμόδιου Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ότι από 16/11/2021 οι αιτήσεις για ανανέωση άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών κατατίθενται στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης των Τμημάτων Αδειών Διαμονής των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο, χωρίς δηλαδή φυσική παρουσία των πολιτών τρίτων χωρών.

Αξιοποιώντας στο έπακρο τη νέα αυτή τεχνολογική καινοτομία και προκειμένου να επιλυθούν οριστικά τα πάγια προβλήματα που προκαλούν στη διοίκηση της Μετανάστευσης τα ποικίλα -δημογραφικού και κοινωνικό-οικονομικού χαρακτήρα- διακριτικά γνωρίσματα των κατά τόπους Υπηρεσιών του Φορέα, δημιουργήθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή στην Α.Δ.Μ-Θ. η έννοια του “ψηφιακού δημοσίου υπαλλήλου” για τα Τμήματα Αδειών Διαμονής χωρικής της αρμοδιότητας.

Έτσι, μέσω στρατηγικά στοχευμένων διοικητικών παρεμβάσεων, εφαρμόζεται πλέον η δυνατότητα παροχής έκτακτης συνδρομής, με ηλεκτρονικό και απομακρυσμένο τρόπο, προς εκείνες τις Υπηρεσίες που λόγω συγκεκριμένων περιορισμών αδυνατούν κατά καιρούς να διαχειριστούν τον μεγάλο όγκο εισερχομένων αιτημάτων χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής με αποτέλεσμα να προκαλούνται με τρόπο αναίτιο προϊόντα κακοδιοίκησης και απαράδεκτων στρεβλώσεων.

Με τον τρόπο αυτό, η Διοίκηση μπορεί πλέον να ανταποκριθεί με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα, αλλά κυρίως ποιότητα, στις αυξημένες απαιτήσεις του συναλλασσόμενου αλλοδαπού και ημεδαπού κοινού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τις επαυξημένες ανάγκες μετακλήσεως αλλοδαπού εργατικού δυναμικού από γειτονικές τρίτες χώρες.

Ο ρόλος των ψηφιακών υπαλλήλων θα είναι καθαρά συνδρομητικός και η νέα αυτή ιδιότητα, για όσο καιρό θα είναι σε ισχύ, δεν θα προκαλεί ουδεμία υπηρεσιακή, μισθολογική ή διοικητική μεταβολή στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Τελικός υπογράφων και υπεύθυνος για την ολοκλήρωση της διοικητικής συναλλαγής θα παραμένει ο κατά τόπους προϊστάμενος του Τμήματος ο οποίος θα αξιολογεί τις συγκεκριμένες περιστάσεις ενεργοποίησης του μέτρου, ύστερα από αίτημά του, το οποίο θα εγκρίνεται από τον Συντονιστή και θα συντονίζεται από κοινού από τους εμπλεκόμενους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

Το εγχείρημα αυτό εντάσσεται σε μια σειρά σχετικών παρεμβάσεων του Συντονιστή Α.Δ.Μ-Θ., Δρ. Ιωάννη Σάββα, που στόχο έχουν όχι μόνο την ψηφιοποίηση κρίσιμων υποδομών του Φορέα, σε συνεργασία πάντοτε με τα εποπτεύοντα Υπουργεία, αλλά κυρίως την εξοικονόμηση υλικών και άυλων πόρων καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου διοικητικού έργου της Α.Δ.Μ-Θ. διά της τυποποίησης των διαδικασιών και της ομοιόμορφης δράσης των οικείων Υπηρεσιών Μετανάστευσης, δηλαδή των Τμημάτων Αδειών Διαμονής του Φορέα.

Ερωτηθείς σχετικά, ο Συντονιστής της Α.Δ.Μ-Θ. έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

Το Κράτος αλλάζει και μαζί αλλάζουν και οι υπηρεσίες μας, με βηματισμό σταθερό αλλά ρυθμό γοργό. 

Διακύβευμα των καιρών είναι η ετοιμότητά μας να αντεπεξέλθουμε έγκαιρα στις ταχέως μεταβαλλόμενες κοινωνικό – πολιτικές συγκυρίες που διαμορφώνονται εντός και εκτός της χώρας, ασκούν ωστόσο άμεση επιρροή στην εύρυθμη λειτουργία όχι μόνο των δημοσίων υπηρεσιών αλλά και του κοινωνικού ιστού εν γένει. 

Η Α.Δ.Μ-Θ. είναι παρούσα και τελεί σε εγρήγορση, αφουγκραζόμενη τα κελεύσματα των καιρών, δίνοντας τις λύσεις που πρέπει, τη στιγμή που πρέπει, με τρόπο ακριβοδίκαιο και με ματιά αλληλέγγυα και ανθρώπινη, πάντα στα πλαίσια του Νόμου”.

Skip to content