Skip to content

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Μίσθωση μηχανήματος για την εκτέλεση εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ & ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΕΤΟΥΣ 2022»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Μίσθωση μηχανήματος  για την εκτέλεση εργασιών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ & ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΕΤΟΥΣ 2022» από πιστώσεις του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2022. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 12.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια δύο μήνες από την υπογραφή της.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή µε νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικώς, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, από την 26η -05-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 π.μ. μέχρι την 31η -05-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. 
Οι προσφορές πρωτοκολλώνται στην έδρα του Δασαρχείου Κιλκίς οδός: 21ης Ιουνίου 207, 3ος όροφος, Τ.Κ.61100 το αργότερο μέχρι και την καταληκτική ημέρα και ώρα υποβολής  προσφορών που αναφέρεται στην παρούσα. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη και επιστρέφεται.

Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:00 έως 15:00) στο τηλέφωνο 2341022400 (αρμόδιοι υπάλληλοι Γεώργιος Καγιάννης και Γεώργιος Ράλλης).

 

 

Skip to content