Skip to content

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Μίσθωση μηχανήματος για συντήρηση της βατότητας του δασικού οδικού δικτύου του Δασαρχείου Λαγκαδά για αντιπυρική προστασία έτους 2021»

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Δασαρχείου Λαγκαδά προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την υποβολή προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «Μίσθωση μηχανήματος για συντήρηση της βατότητας του δασικού οδικού δικτύου του Δασαρχείου Λαγκαδά για αντιπυρική προστασία έτους 2021», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), και για ύψος δαπάνης μέχρι του ποσού των 12.973,50 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
Οι εργασίες θα εκτελεστούν με έναν (1) διαμορφωτή γαιών (grader) 180 HP και άνω, για συνολικά 232,50 ώρες εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή µε νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικώς, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, από την Τρίτη, 17/08/2021 και ώρα 8:00 π.μ. μέχρι την Δευτέρα, 23/08/2021 και ώρα 12:00 μ.μ.
Οι προσφορές πρωτοκολλούνται στην έδρα του Δασαρχείου Λαγκαδά, Κ. Ηλιάδη 4, Τ.Κ. 572 00, Λαγκαδάς, το αργότερο μέχρι και την καταληκτική ημέρα υποβολής προσφορών. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη και επιστρέφεται.
Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:00 – 15:00) στο τηλέφωνο 2394025788.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Skip to content