Skip to content

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Μίσθωση μηχανήματος για την συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Λαγκαδά έτους 2021»

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Δασαρχείου Λαγκαδά προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την υποβολή προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «Μίσθωση μηχανήματος για την συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Λαγκαδά έτους 2021», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), και για ύψος δαπάνης μέχρι του ποσού των 15.986,70 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
Οι εργασίες θα εκτελεστούν με έναν (1) διαμορφωτή γαιών (grader) 180 HP και άνω, για συνολικά 286,50 ώρες εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή µε νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικώς, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, από την Δευτέρα, 02/08/2021 και ώρα 8:00 π.μ. μέχρι την Παρασκευή, 06/08/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.
Οι προσφορές πρωτοκολλούνται στην έδρα του Δασαρχείου Λαγκαδά, Κ. Ηλιάδη 4, Τ.Κ. 572 00, Λαγκαδάς, το αργότερο μέχρι και την καταληκτική ημέρα υποβολής προσφορών. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη και επιστρέφεται.
Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:00 – 15:00) στο τηλέφωνο 2394025788.
Skip to content