Skip to content

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την μίσθωση μηχανήματος για συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου Δασαρχείου Νάουσας έτους 2021

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την μίσθωση μηχανήματος για συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου Δασαρχείου Νάουσας έτους 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Skip to content