ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 24-5-2021 – ΔΑΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο εργοδότης κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης του στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 16 του ν. 4783/2021 για την μετάκληση υ.τ.χ για εποχική απασχόληση σε αγροτικές εργασίες, θα πρέπει να προσκομίζει τόσο τη Βεβαίωση του οικείου τμήματος Αγρ. Ανάπτυξης και Ελέγχου όσο και τον επισυναπτόμενο πίνακα υπολογισμού του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού μετακαλούμενων εργατών σε σχέση με τις υφιστάμενες καλλιέργειες του.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΗΣ