Ανακοίνωση για παραχώρηση συστάδων με μίσθωση λήμματος (άρθρο 134 Ν.Δ. 86/1969) – Δασαρχείο Δράμας

Στο πλαίσιο της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος εκμετάλλευσης δημοσίων δασών του Δασαρχείου Δράμας για το έτος 2021, αναφορικά με τις συστάδες οι οποίες δεν παραχωρήθηκαν με το Π.Δ. 126/86, παρακαλούνται οι ΔΑ.Σ.Ε. που επιθυμούν εργασία με μίσθωση του λήμματος, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν.Δ. 86/1969, να το δηλώσουν στην Υπηρεσία μέχρι τις 16/4/2021.

Ανακοίνωση