Σύσταση του Δασαρχείου Καβάλας για ιδιαίτερη προσοχή κατά την χρήση του δασικού οδικού δικτύου στις περιοχές ευθύνης του

Με αφορμή τα επαναλαμβανόμενα έντονα καιρικά φαινόμενα της φετινής χειμερινής περιόδου και ύστερα από αυτοψίες που διενεργήθηκαν από πλευράς μας, στις περιοχές ευθύνης του Δασαρχείου Καβάλας, διαπιστώθηκαν αφενός προβλήματα προσπέλασης του οδικού δικτύου κατά θέσεις και αφετέρου θραύσεις κλάδων, ύπαρξη δένδρων με κλίση πτώσης λόγω φορτίου χιονιού ή και πτώσεις ακόμη και υγιών δένδρων στα πρανή ή και στο κατάστρωμα δασικών οδών…Περισσότερα