Υπογραφή για παράταση μίσθωσης λατομικής έκτασης αδρανών υλικών

Σε παράταση μίσθωσης επιπλέον είκοσι (20) ετών επί δημόσιας λατομικής έκτασης αδρανών υλικών στην θέση “Φτερωτό” περισσότερα…