ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Οδηγίες σχετικά με την Ηλεκτρονικά έκδοση βεβαίωσης παράτασης των αδειών διαμονής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ν. Θεσσαλονίκης.