Ένταξη πράξης στο ΠΕΠ ΑΜΘ

Στο ΠΕΠ ΑΜΘ εντάχθηκε η πράξη «Περιφερειακό Δίκτυο Παρακολούθησης Επιφανειακών και Υπόγειων Υδάτων ΑΜΘ»….. περισσότερα