Εκμίσθωση Διαμερίσματος 7ου Ορόφου εμβαδού 71,90τμ, επί της οδού Καρόλου Ντηλ 20, Θεσσαλονίκη συνιδιοκτησίας του ΑΠΘ