Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου στο συνοριακό σταθμό Προμαχώνα Π.Ε. Σερρών

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου στο συνοριακό σταθμό Προμαχώνα Π.Ε. Σερρών

Τιμή εκκίνησης: 450,00€/μήνα
Διάρκεια μίσθωσης: 7 έτη
Καταληκτική ημερομηνία προσφορών: 30-9-2020