Skip to content

Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Παγγαίου όρους, αρμοδιότητας Δασαρχείου Καβάλας, για το έτος 2020 – Μίσθωση ενός Τροχοφόρου Φορτωτή με ιπποδύναμη 120 ΗΡ και άνω. Προϋπολογισμός: 12.975,36 ευρώ με Φ.Π.Α.

Το Δασαρχείο Καβάλας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Παγγαίου όρους, αρμοδιότητας Δασαρχείου Καβάλας, για το έτος 2020 – Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) Τροχοφόρου Φορτωτή με ιπποδύναμη 120 ΗΡ και άνω» (CPV: 43210000-8) με Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβαση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής: Αρχική τιμή (48,00 € / ανά ώρα εργασίας), σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη και την σχετική μελέτη του Δασαρχείου Καβάλας που εγκρίθηκαν με την 12734/25-08-2020 αποφάση της Δ/νσης Δασών Ν. Καβάλας για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 12.975,36 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Καβάλας την 15–09–2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).

Τα μέτρα που προτείνονται για την συντήρηση – βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου είναι τα εξής:

α) Ισοπέδωση-Μόρφωση καταστρώματος: Η εργασία περιλαμβάνει αποκατάσταση ζημιών στο κατάστρωμα, απομάκρυνση μικροκαταπτώσεων από τα πρανή, διάστρωση των προϊόντων, μόρφωση του καταστρώματος σε όλο το πλάτος χωρίς τη δημιουργία «σειραδίου».

β) Άρση καταπτώσεων: Η άρση καταπτώσεων ή κατολισθήσεων εδάφους οποιασδήποτε φύσεως ή επιχωμάτων υφιστάμενων οδών, με την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.

 

Skip to content