Skip to content

Περίληψη Διακήρυξης εκτέλεσης εργασιών «Φυτωριακές Εργασίες στο Δασικό Φυτώριο Δασωτού για το έτος 2020» (CPV:77231800-6) με προϋπολογισμό 5.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.) που αναλύονται Δαπάνη Εργασιών 4.032,26 €, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%): 967,74 ευρώ

Το Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου, προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και με Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016, το σύστημα μειοδοσία ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας σε έντυπο της Υπηρεσίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών «Φυτωριακές Εργασίες στο Δασικό Φυτώριο Δασωτού για το έτος 2020» (CPV:77231800-6) με προϋπολογισμό 5.000,00  ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.) που αναλύονται  Δαπάνη Εργασιών 4.032,26 €,  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%): 967,74 ευρώ.

 

Skip to content