Skip to content

Ανακοίνωση παράτασης αδειών και βεβαιώσεων κατάθεσης που λήγουν από 20 Ιουλίου 2020 έως και 31/12/2020

Κατόπιν δημοσίευσης της αριθμ. 21221/14-7-2020 Υπουργικής Απόφασης στο (ΦΕΚ.τ.Β.’/3007/20-7-2020) που εκδόθηκε σχετικά με την παράταση ισχύος των τίτλων διαμονής που προβλέπονται από τον Ν.4251/2014 και το ΠΔ 106/07, δηλαδή των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης, σας γνωρίζουμε τα εξής:1. Η ισχύς των οριστικών τίτλων διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας και τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και λήγουν από την 20η Ιουλίου 2020 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, παρατείνεται αυτοδικαίως, για οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία λήξης τους, χωρίς την ανάγκη έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Κατά το διάστημα ισχύος της οκτάμηνης παράτασης, ο πολίτης τρίτης χώρας που είναι κάτοχος του σχετικού τίτλου διαμονής, διαμένει νόμιμα στην ελληνική επικράτεια και απολαύει των δικαιωμάτων που απορρέουν από τον τίτλο διαμονής που κατέχει. Η έναρξη ισχύος των τίτλων διαμονής που θα εκδοθούν, σε ανανέωση των ανωτέρω τίτλων διαμονής, ανατρέχει στην επομένη ημέρα από την ημερομηνία λήξης του παραταθέντος τίτλου διαμονής. Αιτήματα ανανέωσης των ως άνω οριστικών τίτλων διαμονής, δύναται να κατατίθενται σε όλο το χρονικό διάστημα της παράτασης αυτών, στο πλαίσιο της λειτουργικής και διοικητικής ικανότητας των αρμόδιων υπηρεσιών ή κατά προτεραιότητα, εφόσον συντρέχει αναγκαίος προς τούτο λόγος.2. Η ισχύς των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης που χορηγούνται σε εφαρμογή των άρθρων 8 και 9 του ν.4251/2014 και του π.δ. 106/2007 αντίστοιχα, οι οποίες έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας και τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και λήγουν από την 20η Ιουλίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, παρατείνεται αυτοδικαίως, για οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία λήξης τους, χωρίς την ανάγκη αντικατάστασής τους. Κατά το διάστημα ισχύος της οκτάμηνης παράτασης, ο πολίτης τρίτης χώρας που είναι κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης, ως ανωτέρω, διαμένει νόμιμα στην ελληνική επικράτεια και απολαύει των δικαιωμάτων που απορρέουν από τον τίτλο διαμονής, τη χορήγηση του οποίου έχει αιτηθεί ή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τον τίτλο διαμονής που κατείχε, στην περίπτωση αιτήματος ανανέωσης αυτού.

Ανακοίνωση

Skip to content