Απομάκρυνση υπολειμμάτων καθαρισμού δασών

Το Δασαρχείο Πολυγύρου ενημερώνει σχετικά με τη συγκέντρωση υπολειμμάτων (ξερών κλαδιών, πευκοβελόνων κλπ) από την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού των δασών και καλεί οποιονδήποτε ιδιώτη ενδιαφέρεται για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων και την απόθεσή τους σε κατάλληλο ιδιόκτητο χώρο (μη δασικό) χωρίς δαπάνη εις βάρος του Δημοσίου (δλδ με δικές του δαπάνες).

Ανακοίνωση