Νέες τηλεφωνικές συνδέσεις του Δασαρχείου Γουμένισσας

Μετά από την μετάπτωση της τηλεφωνίας του Δασαρχείου Γουμένισσας στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, έχουν αλλάξει οι αριθμοί τηλεφώνων επικοινωνίας.

Τα νέα στοιχεία επικοινωνίας είναι:

Στοιχεία Επικοινωνίας
Δασαρχείου Γουμένισσας  
Υπηρεσία  Προϊστάμενος  Email Υπηρεσίας   Τηλέφωνο  FAX 
Δασαρχείο Γουμένισσας  Αντώνιος Τζάκος  das-gou@damt.gov.gr  2313309990  2343042002 
Τμήμα Εκτέλεσης
Δασοτεχνικών Έργων 
Γεώργιος Καρατζιάς   tede-gou@damt.gov.gr  2313309985  2343042002 
Τμήμα Προστ.Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών  Αντώνιος Τζάκος  tdd-gou@damt.gov.gr  2313309888  2343042002 
Τμήμα Προστασίας Δασών & Δασικών Εκτάσεων  Γεώργιος Φωτιάδης  tpde-gou@damt.gov.gr  2313309989  2343042002 

Για τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας πατήστε εδώ ή εδώ.