Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών πάνελ στην ταράτσα των χώρων υγιεινής στο συνοριακό σταθμό κήπων Έβρου

Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών πάνελ (106 τ.μ.) στην ταράτσα των χώρων υγιεινής στο ρεύμα εξόδου στο συνοριακό σταθμό κήπων Έβρου.

Ανακοίνωση