Ανακοίνωση της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων του έργου H2020-LCE-2015-3-LCE-14-2015-CSA με ID 691874 «Sustainable exploitation of biomass for bioenergy from marginal lands in Europe- SEEMLA».

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων του έργου H2020-LCE-2015-3-LCE-14-2015-CSA με ID 691874 «Sustainable exploitation of biomass for bioenergy from marginal lands in Europe- SEEMLA», ανακοινώνει τον τελικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων για την θέση ειδικότητας Π.Ε. Δασολόγων, προς γνώση οποιουδήποτε επιθυμεί να υποβάλλει ένσταση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση.

Ανακοίνωση