Skip to content

Δελτίο Τύπου – Παράκτια ύδατα των ακτών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η ποιότητα των νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας παρακολουθείται συστηματικά από το 1988, σύμφωνα με την Οδηγία 76/160/ΕΟΚ «περί της ποιότητας υδάτων κολύμβησης», στο πλαίσιο του «Προγράμματος παρακολούθησης ποιότητας νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας».
Στόχος του Προγράμματος είναι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας των λουομένων, η συμμόρφωση με την Οδηγία 76/160/ΕΟΚ και η σταδιακή αντικατάστασή της από την Οδηγία 2006/7/ΕΚ μέχρι το 2014, η οποία έχει εκδοθεί και ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο και υιοθετεί νέους μικροβιολογικούς δείκτες.
Το «Πρόγραμμα» επαναλαμβάνεται κάθε έτος κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, από το Μάιο έως τον Οκτώβριο και τα αποτελέσματά του καθώς και η ετήσια έκθεση παρακολούθησης κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο δίκτυο παρακολούθησης υδάτων κολύμβησης περιλαμβάνονται ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον (αναπτυξιακό, αισθητικό, τουριστικό περιβαλλοντικό κ.λ.π.) και αυτές που δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις. Στις συστηματικά παρακολουθούμενες ακτές γίνονται δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις των υδάτων καθώς και μακροσκοπικός έλεγχος του νερού και της ακτής γενικότερα.
Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων ολοκλήρωσε το προβλεπόμενο από την νέα οδηγία Μητρώο Ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης και το έθεσε στη διάθεση του κοινού στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.bathingwaterprofiles.gr/.
Για τα παράκτια ύδατα των ακτών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν καταρτιστεί οι ταυτότητες υδάτων σε 56 ακτές κολύμβησης με 56 σημεία παρακολούθησης.
Δίνεται η δυνατότητα ένταξης ή/και αφαίρεσης σημείων δειγματοληψίας ή ακτών κολύμβησης στο υφιστάμενο δίκτυο παρακολούθησης για τη διετία 2017-2018 σύμφωνα με την αρ. πρωτ. οικ.190856/01.08.2013 Εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υ.Π.ΕΝ. (ΑΔΑ: ΒΛΩΒ0-ΘΣΚ).
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτημα προσθήκης ή αφαίρεσης στο δίκτυο στους Δήμους υπαγωγής των ακτών με τεκμηριωμένη πρόταση. Ο Δήμος στη συνέχεια διαβιβάζει τα αιτήματα προσθήκης ή αφαίρεσης σημείων δειγματοληψίας ή/και ακτών κολύμβησης στις Διευθύνσεις Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2016.
Τυποποιημένα έντυπα διατίθενται στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης στο πεδίο Ανακοινώσεις.
Στοιχεία Επικοινωνίας με τη Δ/νση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Τενέδου 58
654 04 Καβάλα
Τηλ: 2313 309815, 816
Φαξ: 2510 837173

Skip to content