Skip to content

Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» στην Ξάνθη 12-15 ΜΑΪΟΥ 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

O Συντονιστής Α.Δ.Μ.Θ. Δρ. Ιωάννης Σάββας, συμμετείχε στο Επιστημονικό Συνέδριο, που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”, ο Δήμος Ξάνθης και ο Φορέας Επιμόρφωσης Στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Forum Training & Consulting, με θέμα “Επενδυτικός Αναπτυξιακός Προγραμματισμός και Διοίκηση Οικονομικών Αξιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση” και πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Ξάνθης.

Ο Συντονιστής εξέφρασε την ικανοποίηση του για την πρόσκληση, που αποτελεί αφορμή για την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Δήμων σε συνέδρια. Παρατίθεται αναλυτικά η ομιλία του:

«Κύριε Υπουργέ, Κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κυρίες και κύριοι Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς, Σεβασμιότατε, Σοφολογιότατε, Κυρίες και κύριοι της Αυτοδιοίκησης, Αγαπητοί προσκεκλημένοι, Αγαπητοί συμμετέχοντες…Επιτρέψτε μου αρχικά να ευχαριστήσω ειλικρινά τον Δήμαρχο Ξάνθης κ. Μανώλη Τσέπελη και τον Πρόεδρο της Ένωσης Γενικών Γραμματέων Δήμων Δρ. Μιχάλη Χρηστάκη, για την πρόσκληση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης και δι’ αυτής στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για παρουσία στο συνέδριο αυτό! Είναι επιβεβλημένο να συζητάμε και στα συνέδρια να ανταλλάσσουμε απόψεις και επιχειρήματα, καθώς Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Δήμοι «συναντώνται» σε πολλά επίπεδα. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ συνοπτικά σε τρία:

  • Στην παροχή υπηρεσιών

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις είναι φορείς παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, όπως και οι Ο.Τ.Α. Παρέχουν τις υπηρεσίες εκείνες που λόγω κάποιων περιορισμών (για παράδειγμα συνταγματικών) δεν μπορούν να παράσχουν οι Ο.Τ.Α. Θα έπρεπε ίσως να είναι οι αποκλειστικοί πάροχοι υπηρεσιών κράτους, καθώς τα Υπουργεία έχουν διαχρονικά αποδειχθεί μη αποτελεσματικά στην παροχή υπηρεσιών. Η ελληνική άλλωστε Δημόσια Διοίκηση είναι οργανωμένη σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα (άρθρο 101 του Συντάγματος) και οι Α.Δ. είναι φορείς της Αποκέντρωσης. Παρέχουν υπηρεσίες στους Δήμους (G2G), αλλά και συνεργάζονται επίσης όπως είναι γνωστό με τους Ο.Τ.Α. στην παροχή σύνθετων υπηρεσιών. Υπό αυτό το πρίσμα, το ενδιαφέρον για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών είναι κοινό και έντονο!

  • Στην διεκδίκηση αρμοδιοτήτων

Σε αντίθεση με το ότι πολλές φορές λέγεται, οι διεκδικούμενες από τους δήμους αρμοδιότητες από τις Α.Δ. είναι ελάχιστες. Επιπλέον η εκχώρηση πολλών από αυτές μας βρίσκει κατά κανόνα σύμφωνους!

  • Στον έλεγχο νομιμότητας

Ο έλεγχος νομιμότητας θα υπάρχει πάντα καθώς επιβάλλεται συνταγματικά. Θα πρέπει οι Δήμοι επιτέλους να αποφασίσουν πως και από ποιόν θέλουν να γίνεται! Τα τελευταία χρόνια, στη συνείδηση τουλάχιστον των αιρετών και Γ.Γ. των Δήμων της χωρικής αρμοδιότητας της Α.Δ.Μ.Θ., νομίζω έχει εμπεδωθεί μια κουλτούρα συνεργασίας. Είναι η ώρα να προχωρήσουμε περισσότερο. Να εξαλείψουμε όλες τις αμφισημίες και διχογνωμίες. Να ανακαλύψουμε, συγκεντρώσουμε και διαχειριστούμε την άρρητη γνώση που διαθέτουμε. Να προχωρήσουμε σε έναν έλεγχο νομιμότητας στη διαχείριση γνώσης. Έναν έλεγχο που θα εξασφαλίζει ομοιομορφία, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και δικαιοσύνη. Στο πλαίσιο αυτό η Α.Δ.Μ.Θ. καλεί το σύνδεσμό σας και την ΚΕΔΕ σε συνεργασία για την από κοινού κατάθεση πρότασης τυποποίησης διαδικασιών και εγγράφων ελέγχου νομιμότητας. Το προσχέδιο της πρότασης έχει ήδη συνταχθεί από εμάς. Αναμένουμε τη συνεργασία σας… Κλείνοντας, εύχομαι το πολλά υποσχόμενο από πλευράς θεματολογίας, συμμετεχόντων και οργάνωσης αυτό συνέδριο, να φέρει επιθυμητά αποτελέσματα».

Παρακολουθήστε την ομιλία του Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ. μέσω του συνδέσμου που ακολουθεί:

https://mindiggsis-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/fkouts_m-t_gov_gr/EVnfLHHZNmxLk80fcRwl_QsBpRxV6gpvEX7dI-k_DjFkMw?e=tzi2HE

Skip to content