Skip to content

Σύντομη περιγραφή του έργου της Διεύθυνσης Δασών Πιερίας στο πρόγραμμα “LIFE+ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ”

 

Με αφορμή την συμμετοχή της στο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Προσαρμογή της Διαχείρισης των Ελληνικών Δασών στην Κλιματική Αλλαγή” που διεξήχθη την Πέμπτη 8 Απριλίου η Διεύθυνση Δασών Πιερίας παρουσίασε τα μέχρι τώρα αποτελέσματα και συμπεράσματα όπως αυτά έχουν προκύψει μέσα από την πολύχρονη συμμετοχή της στο πρόγραμμα LIFE+ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, με τίτλο “AdaptFor: Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα”.

Το Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα Ρητίνης και Βρύας στα Πιέρια όρη στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Δασών Πιερίας, αποτελεί το νοτιότερο θερμοόριο εξάπλωσης της Δασικής Πεύκης, η οποία τις τελευταίες τρεις δεκαετίες δέχεται συνδυασμένες προσβολές, πρωτογενώς από τον μύκητα Peridermium pini ο οποίος προκαλεί σκωρίαση των βελονών και βαθμιαία νέκρωση τους και δευτερογενώς από φλοιοφάγα έντομα που οδηγούν στη νέκρωση των ατόμων.

Από το 2011 έως και το 2013 η Διεύθυνση Δασών Πιερίας της Α.Δ.Μ-Θ. συμμετείχε ενεργά στο έργο LIFE+ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ με τίτλο «AdaptFor: Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» το οποίο υλοποιήθηκε  από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Στα πλαίσια του έργου επιλέχτηκε και εγκαταστάθηκε πειραματική επιφάνεια σε έκταση 70 περίπου στρεμμάτων στη δασική θέση «Σαρακατσάνα» του Δήμου Κατερινης, η οποία περιφράχτηκε με σκοπό την επιστημονική προσέγγιση του προβλήματος και την επιλογή μέτρων διαχείρισης προσαρμογής του οικοσυστήματος στην κλιματική αλλαγή. Από τις πρώτες παρατηρήσεις διαπιστώθηκε ότι η εγκατάσταση φυσικής αναγέννησης γηραιών και κρίσιμων συστάδων δασικής Πεύκης στη θέση «Σαρακατσάνα» στα Πιέρια όρη διευκολύνεται σημαντικά με την αναμόχλευση του εδάφους και επαναλήψεις αυτής, σε αναμοχλευμένο και μη αναμοχλευμένο έδαφος. Ο αμελητέος αριθμός των νεκρών αρτιφύτων κατά τις δυο πρώτες απογραφές οφείλεται στο ευνοϊκό περιβάλλον δηλ. τις καλές σταθμικές και συσταδικές συνθήκες εγκατάστασης και επιβίωσης.

Η αναμόχλευση του εδάφους δρα σαφώς ευεργετικά στην εγκατάσταση της φυσικής αναγέννησης της δασικής Πεύκης, αρκεί αυτή να γίνεται έγκαιρα – νωρίς το φθινόπωρο σε έτος πληροκαρπίας και πριν από την πτώση των σπόρων (κώνων).βΗ πορεία της αναγέννησης στα αναμοχλευθέντα πεδία είναι ενθαρρυντική, αποδεικνύοντας έτσι ότι τα δασικά οικοσυστήματα είναι δυναμικά και μπορούν να προσαρμοστούν στις κλιματικές μεταβολές, μέσω ήπιων καλλιεργητικών επεμβάσεων.

Η Διεύθυνση Δασών Πιερίας της Α.Δ.Μ-Θ. στα πλαίσια του After-Life Actions του ως άνω έργου συνεχίζει μέχρι και σήμερα την εφαρμογή των μέτρων που συν αποφασίστηκαν, από την ομάδα εργασίας των Δασολόγων της εν λόγω Υπηρεσίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, το Ε.Κ.Β.Υ. και το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, των οποίων κύριοι άξονές τους είναι η συνεχής παρακολούθηση του οικοσυστήματος και η λήψη στοιχείων που αφορούν την πορεία της αναγέννησης στις επιλεχθείσες για το έργο επιφάνειες, η εφαρμογή ήπιων καλλιεργητικών επεμβάσεων αναμόχλευσης παρθένων εδαφών σε θέσεις απουσίας αναγέννησης και η περίφραξή τους, καθώς και η απομάκρυνση νεκρών και νεκρούμενων ατόμων από τις συστάδες του συμπλέγματος, μέχρι την αποκατάσταση κανονικού δάσους κηπευτής μορφής.

 

Skip to content