Skip to content

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Α.Δ.Μ.Θ. ΕΤΟΥΣ 2019

Έχει ολοκληρωθεί ο Απολογισμός Δράσης των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ. για το έτος 2019 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.m-t.gov.gr.
Για το έτος 2019 η συγκέντρωση στοιχείων πραγματοποιήθηκε βάσει συμπλήρωσης δομημένου φύλλου excel, με τρόπο ενιαίο και όμοιο, για το σύνολο των Υπηρεσιών του φορέα, σε επίπεδο Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Τμήματος, το οποίο βασίστηκε στα αποτελέσματα των Ομάδων Εργασίας για την καταγραφή των διαδικασιών των Οργανικών Μονάδων της Α.Δ.Μ.Θ. που είχαν συσταθεί το 2017 και στα στοιχεία του  Απολογισμού Δράσης 2018.
Με τον τρόπο αυτό κατέστη δυνατή η συγκέντρωση στοιχείων και δεδομένων για Οργανικές Μονάδες τις Α.Δ.Μ.Θ. με το ίδιο εύρος αρμοδιοτήτων(Δασικές Υπηρεσίες, Δ/νσεις Αλλοδαπών, Δ/νσεις Υδάτων κ.τ.λ.) και η εξαγωγή συμπερασμάτων για συγκεκριμένες κατηγορίες δράσεων και ενεργειών σε επίπεδο πλέον Υπηρεσίας, Περιφερειακής Ενότητας και συνολικά σε επίπεδο χωρικής αρμοδιότητας της Α.Δ.Μ.Θ.
Στον Απολογισμό Δράσης έτους 2019 παρουσιάζονται αριθμητικά στοιχεία διοικητικής δράσης του συνόλου των Οργανικών Μονάδων της Α.Δ.Μ.Θ., θεματοποιημένα σε υποκατηγορίες θεματικών ενοτήτων και ανάλογα με το πλαίσιο δραστηριοτήτων της κάθε Υπηρεσίας, στοιχεία συμβάσεων με ιδιωτικούς και δημοσίους φορείς ανά είδος, Γενική Δ/νση και χρηματοδοτικό εργαλείο, καθώς και στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
Τέλος, συγκεντρώθηκαν και καταγράφηκαν προτάσεις των Υπηρεσιών αναφορικά με την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στο τρίπτυχο αποτελεσματικότητα-ποιότητα-εξοικονόμηση και αξιοποίηση πόρων, ενώ αξιολογήθηκαν τα σημαντικότερα εμπόδια στην εισαγωγή και υλοποίηση αλλαγών στην Α.Δ.Μ.Θ. .
Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Απολογισμού Δράσης Α.Δ.Μ.-Θ. έτους 2019, καθώς και Παράρτημα αυτής, είναι διαθέσιμα στον παρακάτω σύνδεσμο:
Απολογισμός Δράσης Α.Δ.Μ.-Θ. έτους 2019  /  Παράρτημα Α’
Skip to content