Τμήμα Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ. Λαγκαδά, Σταυρού και Πολύγυρου Περιόδου 2021-2022

Προκήρυξη δημόσιου ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –… Read More »Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ. Λαγκαδά, Σταυρού και Πολύγυρου Περιόδου 2021-2022

Διακ. 9/20 Διαγωνισμός Προμήθ. Ανταλλακτικών – Αναλωσίμων Και Παροχής Υπηρεσιών Επισκευής – Συντήρησης Φωτοτυπικών Α.Δ. Μ.-Θ. Έτους 2021

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, προμήθειας ανταλλακτικών – αναλωσίμων ( CPV 30125000-1) – παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων (CPV 50313100-3) για τις… Read More »Διακ. 9/20 Διαγωνισμός Προμήθ. Ανταλλακτικών – Αναλωσίμων Και Παροχής Υπηρεσιών Επισκευής – Συντήρησης Φωτοτυπικών Α.Δ. Μ.-Θ. Έτους 2021