Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Διακ. 9/20 Διαγωνισμός Προμήθ. Ανταλλακτικών – Αναλωσίμων Και Παροχής Υπηρεσιών Επισκευής – Συντήρησης Φωτοτυπικών Α.Δ. Μ.-Θ. Έτους 2021

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, προμήθειας ανταλλακτικών – αναλωσίμων ( CPV 30125000-1) – παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων (CPV 50313100-3) για τις… Read More »Διακ. 9/20 Διαγωνισμός Προμήθ. Ανταλλακτικών – Αναλωσίμων Και Παροχής Υπηρεσιών Επισκευής – Συντήρησης Φωτοτυπικών Α.Δ. Μ.-Θ. Έτους 2021

Διαγωνισμός προμήθειας Α) Γραφικής ύλης, Β)Εκτυπωτικού Χαρτιού και Γ)Μελανωτήρων Εκτυπωτικών Μηχανημάτων για τις ανάγκες της Α.Δ. Μ.-Θ. Έτους 2021, ΔΙΑΚ. 8/20

Προκήρυξη ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού, άνω των ορίων, μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Α)Γραφικής ύλης (CPV-30192700-8) Β)Εκτυπωτικού χαρτιού (CPV: 30197630-1) Γ)Μελανωτήρων εκτυπωτικών μηχανημάτων (CPV: 30192112-9)  για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης… Read More »Διαγωνισμός προμήθειας Α) Γραφικής ύλης, Β)Εκτυπωτικού Χαρτιού και Γ)Μελανωτήρων Εκτυπωτικών Μηχανημάτων για τις ανάγκες της Α.Δ. Μ.-Θ. Έτους 2021, ΔΙΑΚ. 8/20

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας τριών πετρελαιοκίνητων οχημάτων τύπου JEEP-SUV με τετρακίνηση Διακήρυξη 6/20

Προκήρυξη μειοδοτικού συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας τριών πετρελαιοκίνητων οχημάτων με τετρακίνηση (CPV 34113000-2) τύπου jeep-suv 1400-1600 cc   για την κάλυψη υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ. (NUTS EL51-EL52), έτους… Read More »Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας τριών πετρελαιοκίνητων οχημάτων τύπου JEEP-SUV με τετρακίνηση Διακήρυξη 6/20