Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών Επιτροπής

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων που θα υποβληθούν στα πλαίσια της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ “Πρόσκληση εκδήλωσης… Read More »Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών Επιτροπής