Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Σύναψη νέων συμβολαίων για μισθώσεις λατομικών εκτάσεων μαρμάρου σε Δράμα και Καβάλα

   Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης προχώρησε στην σύναψη νέων συμβολαίων που αφορούν μισθώσεις λατομικών εκτάσεων μαρμάρου στις περιοχές ευθύνης της. Πιο αναλυτικά ο… Read More »Σύναψη νέων συμβολαίων για μισθώσεις λατομικών εκτάσεων μαρμάρου σε Δράμα και Καβάλα

Υπογραφών συνέχεια από την Α.Δ.Μ.Θ. σε ότι αφορά τις μισθώσεις λατομικών εκτάσεων μαρμάρου στις περιοχές ευθύνης της

  Υπογραφών συνέχεια από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης σε ότι αφορά τις μισθώσεις λατομικών εκτάσεων μαρμάρου στις περιοχές ευθύνης της. Ο Συντονιστής Α.Δ.Μ.Θ.… Read More »Υπογραφών συνέχεια από την Α.Δ.Μ.Θ. σε ότι αφορά τις μισθώσεις λατομικών εκτάσεων μαρμάρου στις περιοχές ευθύνης της

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών Επιτροπής

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων που θα υποβληθούν στα πλαίσια της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ “Πρόσκληση εκδήλωσης… Read More »Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών Επιτροπής