Διεύθυνση Οικονομικού

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ. Λαγκαδά, Σταυρού και Πολύγυρου Περιόδου 2021-2022

Προκήρυξη δημόσιου ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –… Read More »Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ. Λαγκαδά, Σταυρού και Πολύγυρου Περιόδου 2021-2022