Skip to content

Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Οι Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Α.Δ.Μ.Θ.  διαχειρίζονται τα ζητήματα νόμιμης εισόδου και νόμιμης διαμονής και εργασίας για τους πολίτες τρίτων χωρών, που διαβιούν νόμιμα στη χώρα. Ιδίως με την εφαρμογή του Κανονισμού 380/2008 καθιερώθηκε έκδοση αδειών διαμονής με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας που  περιλαμβάνει βιομετρικά δεδομένα. Συνεπώς, ως εκτελεστικός και ελεγκτικός κρατικός φορέας εφαρμόζουν τη σχετική νομοθεσία νόμιμης εισόδου, χορήγησης, ανανέωσης, απόρριψης, ανάκλησης αδειών διαμονής, παρακολουθούν και ελέγχουν όλα τα σχετικά θέματα.

Δείτε τις προϋποθέσεις εξυπηρέτησης κοινού λόγω COVID-19

Δείτε περισσότερες ανακοινώσεις των Δ/νσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Δικαιολογητικά Αδειών Διαμονής/Ειδικών Βεβαιώσεων/Μετακλήσεων

Επιλέξτε την κατηγορία Άδειας Διαμονής που σας ενδιαφέρει για να δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την χορήγηση ή ανανέωση της αντίστοιχης Άδειας.

Έγκριση Θεώρησης Εισόδου Για Οικογενειακή Επανένωση

Δικαιολογητικά Χορήγησης Αδειών για Οικογενειακή Επανένωση

 

Προσοχή:  Σύμφωνα με τα οριζόμενα της αριθμ. πρωτ. ΚΥΑ  Δ1α/Γ.Π.οικ. 16393/09-03-2020 με θέμα «Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας» όλα τα παραπάνω αποστέλλονται μόνο με συστημένη επιστολή μέσω Ταχυδρομείου ή courier.

Άδειες Διαμονής Για Ανθρωπιστικούς Λόγους
Άδειες Διαμονής Για Ανεξάρτητη Οικονομική Δραστηριότητα
Άδειες Διαμονής Για Εξαρτημένη Εργασία, Παροχή Υπηρεσίας ή Έργου, Μη υπαγωγή σε Επι Μακρόν από δεκαετία
Άδειες Διαμονής για Σπουδές, Έρευνα, Υποτρόφους,Επαγγελματική Κατάρτιση και Απόκτηση Ιατρικής Ειδικότητας, Αυτοτελής Άδεια
Άδειες Διαμονής Πολιτών Τρίτων Χωρών, οι οποίοι κατείχαν άδειες παραμονής ή δελτία ταυτότητας αλλοδαπού που χορηγήθηκαν από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ (ΚΥΑ 123/2016 ΦΕΚ 35 Β’)
Άδειες Διαμονής κατόπιν Απόρριψης Αιτήματος εφοδιασμού ή ανανέωσης Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
Άδειες Διαμονής παραμονής Σπουδαστών και Ερευνητών για αναζήτηση εργασίας
Μερική ανάκληση λόγω κτήσης ελληνικής ιθαγένειας
Χρήσιμες Πληροφορίες-Παράβολα
Πορεία φακέλου πολίτη τρίτης χώρας για άδεια διαμονής.

Kάθε αλλοδαπός μπορεί, πληκτρολογώντας το επώνυμο και τον αριθμό διαβατηρίου του να εισέρχεται ο ίδιος μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://pf.emigrants.ypes.gr/pf στο σύστημα και να ενημερώνεται κάθε στιγμή, σχετικά με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεσή του. 

Παρακαλούνται οι αλλοδαποί πολίτες που συναλλάσσονται με τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, να ενημερώνονται απευθείας από τη σχετική εφαρμογή για την πορεία της υπόθεσής τους ώστε να αποφεύγονται άσκοπες επισκέψεις για απλές πληροφορίες στα γραφεία των Διευθύνσεων, που οδηγούν στη δημιουργία συνωστισμού και ουρών αναμονής, γεγονός που αποβαίνει σε βάρος της δικής τους εξυπηρέτησης.

Προγραμματίστε το Ραντεβού σας*

Μπορείτε να προγραμματίσετε την επίσκεψή σας σε μια από τις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Α.Δ.Μ.-Θ μέσω της  Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του  Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

 

*ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συγκεκριμένη εφαρμογή χρησιμοποιείται προς το παρόν από τις Υπηρεσίες της Α.Δ.Μ.Θ. ΜΟΝΟ για ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ και ΟΧΙ για ανανεώσεις και χορηγήσεις αδειών.

Επικοινωνία με τα Τμήματα

Τηλεφωνικός Κατάλογος αρμοδίων Τμημάτων Αδειών Διαμονής

Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης

Ταχ. Διεύθυνση: Τάκη Οικονομίδη 1, 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313 -309174

Email : dam-the@m-t.gov.gr

Πρ/νος Διεύθυνσης: Παναγιώτης Χατζηχριστοδούλου

Πληροφορίες: 2313309202, 2313309257, 2313309423

Τμήμα Αδειών Διαμονής Α΄

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313 309616

Email: tada-the@m-t.gov.gr

Πρ/νη Τμήματος: Ευδοξία Δαμιανού

Τμήμα Αδειών Διαμονής Β΄

Τηλ.Επικοινωνίας: 2313 309174

Email: tadb-the@m-t.gov.gr

Πρ/νος Τμήματος: Παναγιώτης Χατζηχριστοδούλου

Τμήμα Ελέγχου

Τηλ.Επικοινωνίας: 2313 309103

Email: te-the@m-t.gov.gr

Πρ/νη Τμήματος: Ουρανία Καραξάνη

Τμήμα Γραμματείας

Τηλ.Επικοινωνίας: 2313 309423

Email: gdam-the@m-t.gov.gr

Πρ/νη Τμήματος: Θεοδώρα Μοιρασγεντή

Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Ταχ. Διεύθυνση: Τάκη Οικονομίδης 1, 54655, Θεσσαλονίκη

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313 309426

Email: dam-km@m-t.gov.gr

Πρ/νος Δ/νσης: Γεώργιος Ματσαρίδης

Τμήμα Ελέγχου

Τηλ.Επικοινωνίας: 2313 309750

Email: te-km@m-t.gov.gr

Πρ/νος Τμήματος: Θωμαή Βεάζογλου

Τμήμα Γραμματείας

Τηλ.Επικοινωνίας: 2313 309426

Email: gdam-km@m-t.gov.gr

Πρ/νη Τμήματος: Ολυμπία Γιαννακίδου

Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας

Ταχ. Διεύθυνση: Κίτρους 41, 60100, Κατερίνη

Τηλ. Επικοινωνίας: 23510-74444

Email: tad-pie@m-t.gov.gr

Προϊσταμένη Τμήματος : Στεργιανή Τόκα

Γραφείο Γραμματείας : Κίτρους 41, 60100, Κατερίνη

Email : tad-pie@m-t.gov.gr

Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς

Ταχ. Διεύθυνση: Εθν. Αντιστάσεως 21, 61100, Κιλκίς

Τηλ. Επικοινωνίας:23410-29272

Email: tad-kil@m-t.gov.gr

Προϊστάμενος Τμήματος : Κωνσταντίνος Τζήκας

Γραφείο Γραμματείας : Εθνικής Αντιστάσεως 21,61100, Κιλκίς

Email : gtad-kil@m-t.gov.gr

Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας

Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο, 58200, Έδεσσα

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313-309927

Email: tad-pel@m-t.gov.gr

Προϊστάμενος Τμήματος : Νικόλαος Σαπουντζής

Γραφείο Γραμματείας : Διοικητήριο, 58200, Έδεσσα

Τηλ.επικοινωνίας : 23810 51245

Email : gtad-pel@m-t.gov.gr

Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Ταχ. Διεύθυνση: Βενιζέλου 89, 59132 Βέροια

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313-309063

Email: tad-hma@m-t.gov.gr

Προϊστάμενος Τμήματος : Γεώργιος Ματσαρίδης

Γραφείο Γραμματείας: Βενιζέλου 89, 59132, Βέροια

Τηλ.επικοινωνίας : 2313-309838

Email : gtad-hma@m-t.gov.gr

Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

Ταχ. Διεύθυνση: Μεραρχίας 67, 62123, Σέρρες

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313309681 -683

Email: tad-ser@m-t.gov.gr

Προϊσταμένη Τμήματος : Αικατερίνη Κυριαζάκη

Γραφείο Γραμματείας : Μεραρχίας 67 ,62125, Σέρρες

Email : tad-ser@m-t.gov.gr

Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

Ταχ. Διεύθυνση: Δημοκρατίας & Α. Παπανδρέου 1, 63100, Πολύγυρος

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313-309840

Email: tad-xal@m-t.gov.gr

Προϊσταμένη Τμήματος : Βαρβάρα Δέλλιου

Γραφείο Γραμματείας :

Δημοκρατίας & Α. Παπανδρέου 1, 63100, Πολύγυρος

Email : gtad-xal@m-t.gov.gr

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

Διεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Ταχ. Διεύθυνση: ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Ο.Τ.6, 69132, Κομοτηνή

Τηλ. Επικοινωνίας: 25310-31225

Email: tad-rod@m-t.gov.gr

Προϊστάμενος : Παναγιώτης Κόντος

Τμήμα Ελέγχου

ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Ο.Τ.6, 69132, Κομοτηνή

Τηλ. Επικοινωνίας: 25310-31225

Email  : te-amt@m-t.gov.gr

Τμήμα Γραμματείας

ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Ο.Τ.6, 69132, Κομοτηνή

Τηλ. Επικοινωνίας: 25310-31225

Email  : gdam-amt@m-t.gov.gr

Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης

Ταχ. Διεύθυνση: Χρυσοστόμου Σμύρνης 9, 67100, Ξάνθη

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313 – 309772

Email: tad-xan@m-t.gov.gr

Προϊστάμενος Τμήματος : Εμμανουήλ Λυτροσυγκούνης

Γραφείο Γραμματείας: Χρυσοστόμου Σμύρνης 9, 67100, Ξάνθη

Τηλ. Επικοινωνίας : 2313 – 309771

Email : gtad-xan@m-t.gov.gr

Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ταχ. Διεύθυνση: Ελευθερίας 2, 65403, Καβάλα

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313-309850

Email: tad-kav@m-t.gov.gr

Προϊστάμενος : Βασίλειος Ρούσογλου

Γραφείο Γραμματείας : Ελευθερίας 2 , 65403, Καβάλα

Τηλ.Επικοινωνίας : 2313 309851

Email : gtad-kav@m-t.gov.gr

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Δημοκρατίας
338 Β’, 68131, Αλεξανδρούπολη

Τηλ. Επικοινωνίας: 2313309954

Email: tad-evr@m-t.gov.gr

Προϊσταμένη Τμήματος : Δήμητρα Μπράτσα

Γραφείο Γραμματείας : Λεωφ. Δημοκρατίας 338 Β’, 68131, Αλεξανδρούπολη

Τηλ.Επικοινωνία : 2313309954

Email : gtad-evr@m-t.gov.gr

Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο, 66100, Δράμα

Τηλ. Επικοινωνίας: 25213-51505

Email: tad-dra@m-t.gov.gr

Προϊσταμένη Τμήματος : Δέσποινα Παρασκευά

Γραφείο Γραμματείας :

Διοικητήριο, 66100, Δράμα

Τηλ. Επικοινωνίας: 25213-51506

Email : gtad-dra@m-t.gov.gr

Skip to content