Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Κανονισμός Ξυλείας (ΕΕ) 995/2010

Σας γνωρίζουμε ότι στο σύνδεσμο:https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-product-scope-eu-timber-regulation_en#questionnaireυπάρχει ερωτηματολόγιο για δημόσια διαβούλευση, αναφορικά με τα προϊόντα ξυλείας που καλύπτει ο Κανονισμός Ξυλείας (ΕΕ) 995/2010 στο πλαίσιο εφαρμογής του,… Read More »Κανονισμός Ξυλείας (ΕΕ) 995/2010